Polityka Prywatności

Rozumiemy, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i że zależy Ci na tym, jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza tę stronę internetową www.sebastianpoplawski.com i będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób tutaj opisany oraz w sposób zgodny z naszymi obowiązkami i Twoimi prawami wynikającymi z prawa.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz. Uznaje się, że akceptacja niniejszej Polityki prywatności nastąpiła po pierwszym użyciu naszej witryny. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej witryny.

1. Definicje i interpretacja

W niniejszej Polityce poniższe terminy mają następujące znaczenie:

„Cookie” oznacza mały plik tekstowy umieszczany na Twoim komputerze lub urządzeniu przez naszą witrynę podczas odwiedzania niektórych części naszej witryny i/lub korzystania z niektórych funkcji naszej witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez naszą witrynę znajdują się w części 13 poniżej.

2. Informacje o nas

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Monocolore Sebastian Popławski, firmę zarejestrowaną w Polsce.

Adres siedziby: Ogińskiego 11/37 03-318 Warszawa.

Adres e-mail: sd.poplawski@gmail.com.

Adres pocztowy: Ogińskiego 11/37 03-318 Warszawa

NIP: 5242438205

3. Co obejmuje niniejsza polityka?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko korzystania z naszej witryny. Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad sposobem gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania Państwa danych przez inne witryny internetowe i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich witryn przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

4. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe są zdefiniowane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) („RODO”) jako „wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora”.

Dane osobowe to w uproszczeniu wszelkie informacje o Tobie, które umożliwiają Twoją identyfikację. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale obejmują również mniej oczywiste informacje, takie jak numery identyfikacyjne, elektroniczne dane o lokalizacji i inne identyfikatory internetowe.

5. Jakie dane zbieramy?

W zależności od tego, jak korzystasz z naszej witryny, możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z poniższych danych osobowych i nieosobowych (proszę również zapoznać się z częścią 13 dotyczącą korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii oraz z naszą polityką dotyczącą plików cookie https://www.sebastianpoplawski.com /polityka cookies.php):

• Imię i nazwisko (jeśli podasz je w kontakcie lub jeśli kupisz przedmiot w naszym sklepie).

• Adres e-mail (jeśli podasz go w kontakcie lub jeśli kupisz przedmiot w naszym sklepie).

• Informacje, które zdecydujesz się wprowadzić w polu „Wiadomość” w naszym formularzu kontaktowym.

• Adres do faktury i dostawy (w przypadku zakupu przedmiotu w naszym sklepie)

• Adres dostawy (jeśli kupujesz przedmiot w naszym sklepie i jest inny niż adres rozliczeniowy)

• Rodzaj karty płatniczej (tylko) (jeśli kupujesz przedmiot w naszym sklepie, ale NIE nazwę karty, numer lub cyfry zabezpieczające)

• Adres IP

• Typ i wersja przeglądarki internetowej

• System operacyjny

• Lista adresów URL rozpoczynających się od strony odsyłającej, Twojej aktywności w naszej witrynie oraz witryny, z której wychodzisz

6. Jak wykorzystywane są moje dane osobowe?

Zgodnie z RODO musimy zawsze mieć podstawę prawną do wykorzystywania danych osobowych. Może to wynikać z tego, że dane są niezbędne do wykonania przez nas umowy z Tobą, ponieważ wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych lub dlatego, że ich wykorzystanie leży w naszym uzasadnionym interesie biznesowym. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach:

• Dostarczanie Państwu naszych produktów i usług. Twoje dane osobowe są nam potrzebne do zawarcia z Tobą umowy.

• Personalizacja i dostosowywanie naszych produktów i usług do Ciebie.

• Komunikowanie się z tobą. Może to obejmować odpowiadanie na e-maile od Ciebie.

• Dostarczanie informacji przez e-mail

• Analizowanie korzystania przez Ciebie z naszej witryny i zbieranie informacji zwrotnych, aby umożliwić nam ciągłe ulepszanie naszej witryny i Twojego doświadczenia użytkownika.

Za Twoją zgodą i/lub jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów marketingowych, co może obejmować kontaktowanie się z Tobą przez e-mail lub telefon, wiadomość tekstową lub pocztę z informacjami, wiadomościami i ofertami dotyczącymi naszych produktów i usług. Nie będziesz otrzymywać żadnych niezgodnych z prawem materiałów marketingowych ani spamu. Zawsze będziemy pracować nad pełną ochroną Twoich praw i przestrzeganiem naszych zobowiązań wynikających z RODO oraz przepisów o prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r., a Ty zawsze będziesz mieć możliwość rezygnacji.]

7. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne w świetle powodu (przyczyn), dla którego zostały po raz pierwszy zebrane. Twoje dane osobowe będą zatem przechowywane przez następujące okresy (lub, w przypadku braku ustalonego okresu, następujące czynniki zostaną wykorzystane do ustalenia, jak długo są przechowywane):

Zebrane dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu komunikacji z Tobą w zakresie dostarczania naszych produktów i usług.

8. Jak i gdzie są przechowywane lub przekazywane moje dane osobowe?

Możemy przechowywać lub przekazywać niektóre lub wszystkie Twoje dane osobowe w krajach, które nie są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG” obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Są one znane jako „kraje trzecie” i mogą nie mieć tak silnych przepisów o ochronie danych jak w Polsce i/lub EOG. Oznacza to, że podejmiemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą traktowane tak samo bezpiecznie i bezpiecznie, jak miałoby to miejsce w Polsce i zgodnie z RODO, w następujący sposób.

Gdybyśmy mieli przekazać Twoje dane stronie trzeciej z siedzibą w USA, mogą one być chronione, jeśli są one częścią Tarczy Prywatności UE-USA. Wymaga to od strony trzeciej zapewnienia ochrony danych zgodnie ze standardami podobnymi do tych, które obowiązują w Europie. . Więcej informacji można uzyskać w Komisji Europejskiej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu ochrony danych stosowanego przez nas przy przekazywaniu Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych poniżej w Części 15.

9. Czy moje dane osobowe są gdzieś udostępniane?

W celu świadczenia niektórych naszych usług, takich jak dostawa zakupionych przedmiotów, możemy czasami zawierać umowy z osobami trzecimi na dostawę powiązanych produktów i usług.

Jeśli którekolwiek z Twoich danych osobowych są wymagane przez stronę trzecią, jak opisano powyżej, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny, bezpieczny i zgodny z Twoimi prawami, naszymi zobowiązaniami i zobowiązaniami strony trzeciej wynikającymi z prawa, jak opisano powyżej w Części 8.

Jeśli jakiekolwiek dane osobowe są przekazywane poza EOG, podejmiemy odpowiednie kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe będą traktowane tak samo bezpiecznie i bezpiecznie, jak w Polsce i na mocy RODO, jak wyjaśniono powyżej w części 8.

W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia pewnych danych osobowych, które mogą obejmować Twoje, jeśli jesteśmy zaangażowani w postępowanie sądowe lub wypełniamy zobowiązania prawne, nakaz sądowy lub instrukcje organu rządowego.

10. Jak mogę kontrolować moje dane osobowe?

Oprócz Twoich praw wynikających z RODO, określonych w Części 5, kiedy przesyłasz dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, możesz mieć możliwość ograniczenia korzystania przez nas z Twoich danych osobowych. W szczególności naszym celem jest zapewnienie silnej kontroli nad wykorzystaniem przez nas Twoich danych do marketingu bezpośredniego

11. Czy mogę nie ujawniać informacji?

Możesz uzyskać dostęp do dużej części naszej Witryny bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji i funkcji dostępnych w naszej witrynie, może być konieczne przesłanie lub umożliwienie gromadzenia określonych danych.

Możesz ograniczyć korzystanie z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz część 13.

12. Jak mogę uzyskać dostęp do moich danych osobowych?

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy o Tobie, możesz poprosić nas o szczegóły tych danych osobowych oraz o ich kopię (jeśli takie dane osobowe są przechowywane). Nazywa się to „żądaniem dostępu do tematu”.

Wszystkie prośby o dostęp do tematu należy składać na piśmie i przesyłać na adresy e-mail lub adresy pocztowe wskazane w Części 14.

Zwykle nie ma żadnej opłaty za wniosek o dostęp do tematu. Jeśli Twoja prośba jest „ewidentnie bezpodstawna lub nadmierna” (na przykład, jeśli składasz powtarzające się wnioski), może zostać naliczona opłata na pokrycie naszych kosztów administracyjnych związanych z udzieleniem odpowiedzi.

Odpowiemy na Twoją prośbę o dostęp do tematu w terminie krótszym niż jeden miesiąc, a w każdym razie nie później niż jeden miesiąc od jego otrzymania. Zwykle staramy się udzielić pełnej odpowiedzi, w tym kopii Twoich danych osobowych w tym czasie. Jednak w niektórych przypadkach, szczególnie jeśli Twoja prośba jest bardziej złożona, może być potrzebne więcej czasu, maksymalnie do trzech miesięcy od daty otrzymania przez nas Twojej prośby. Będziesz na bieżąco informowany o naszych postępach.

13. Jak strona korzysta z plików cookie?

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie przez naszą witrynę, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.

14. Jak można się z Państwem skontaktować?

Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi i ochroną danych, w tym złożyć wniosek o dostęp do podmiotu, skorzystaj z następujących danych (do wiadomości inspektora ochrony danych):

Adres e-mail: sd.poplawski@gmail.com

Adres pocztowy: Ogińskiego 11/37 03-318 Warszawa

15. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Informację o polityce prywatności. Może to być konieczne na przykład w przypadku zmiany prawa lub zmiany naszej działalności w sposób, który wpływa na ochronę danych osobowych.

Wszelkie zmiany będą natychmiast publikowane w naszej Witrynie i zaakceptowanie warunków polityki prywatności zostanie uznane przy pierwszym użyciu naszej witryny po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco.